Integritetspolicy


Integritetspolicy

Ansvarig part i den mening som avses i dataskyddslagar, i synnerhet EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är :
4moms - en division av Lichtgestalt GmbH
Christian Ratjen
Webereistrasse 68
8134 Adliswil
Schweiz

E-post: support@4moms.us
Webbplats: https:// www. 4moms.us

Allmän information
I enlighet med artikel 13 i den schweiziska federala konstitutionen och den federala dataskyddslagen (DSG) har alla rätt till integritet och skydd mot missbruk av personuppgifter. Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagarna och denna dataskyddsdeklaration.

I samarbete med våra hostingleverantörer gör vi allt i vår makt för att skydda våra databaser från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller manipulering.

Vi vill uppmärksamma dig på att överföring av data via Internet (t.ex. e-postkommunikation) kan ha säkerhetsproblem. Det är inte möjligt att helt skydda data från åtkomst av tredje part.
Genom att använda denna webbplats tillåter användaren insamling, bearbetning och användning av de uppgifter som beskrivs nedan. I allmänhet kan denna webbplats besökas utan registrering. Uppgifter som besökta sidor eller namnet på den fil som besökts, datum och tid lagras på servern för statistiska ändamål, utan att dessa uppgifter är direkt kopplade till din person. Personuppgifter som namn, adress eller e-postadress samlas in frivilligt när det är möjligt. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part utan ditt samtycke.Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som rör en specifik eller identifierbar person. Den registrerade är den person om vilken personuppgifter behandlas. Behandling omfattar all hantering av personuppgifter, oavsett vilka medel och förfaranden som används, i synnerhet lagring, utlämnande, hämtning, radering, lagring, ändring, förstöring och användning av personuppgifter.
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med schweizisk dataskyddslagstiftning. Dessutom behandlar vi personuppgifter i enlighet med följande rättsliga grunder i förhållande till artikel 6.1 i GDPR - om och i den utsträckning som EU:s GDPR gäller:
 • Ansökningsförfarande som ett avtalsförhållande (artikel 9.2 b GDPR) - Om särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9.2 b GDPR begärs av sökande. 1 GDPR (t.ex. hälsouppgifter som allvarligt funktionshinder eller etniskt ursprung) för att den personuppgiftsansvarige eller den berörda personen ska kunna utöva sina rättigheter enligt arbetsrätten och lagstiftningen om social trygghet och välfärd och kunna uppfylla sina skyldigheter i detta avseende, behandlas de i enlighet med artikel 9 para. 1 GDPR.GDPR vid skydd av sökandes eller andra personers vitala intressen i enlighet med artikel 9 GDPR.DSGVO eller för hälso- och sjukvård eller yrkesmedicinska ändamål, för bedömning av arbetstagarens lämplighet för arbete, för medicinsk diagnos, behandling eller bot inom hälso- eller socialsektorn eller för förvaltning av system och tjänster inom hälso- eller socialsektorn i enlighet med artikel 9.2 h. Om särskilda kategorier av uppgifter lämnas ut på grundval av frivilligt samtycke, ska de behandlas i enlighet med artikel 9.2 b. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.
Vi behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de relevanta ändamålen. I händelse av längre lagringsskyldigheter på grund av rättsliga och andra skyldigheter som vi omfattas av, begränsar vi behandlingen i enlighet med detta.

Relevanta rättsliga grunder
I enlighet med artikel 13 i GDPR kommer vi att informera dig om den rättsliga grunden för behandlingen av våra uppgifter. Om den rättsliga grunden inte nämns i meddelandet om dataskydd gäller följande: den rättsliga grunden för att inhämta samtycke är artikel 6.1 a och 6.1 b i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i GDPR och den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra berättigade intressen är artikel 6.1 c i GDPR, artikel 6.1 f i GDPR. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter är den rättsliga grunden artikel 6.1 d i GDPR.

Säkerhetsåtgärder
I enlighet med de rättsliga kraven tar vi hänsyn till den tekniska nivån, kostnaden för genomförandet och behandlingens typ, omfattning, omständigheter och ändamål, samt de olika sannolikheterna för förekomst och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter och de organisatoriska åtgärderna för att säkerställa en skyddsnivå som står i proportion till risken.
Dessa åtgärder ska omfatta säkerställande av uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom kontroll av fysisk och elektronisk tillgång till uppgifter, samt tillgång, registrering, utlämnande, säkerställande av tillgänglighet och segregering. Dessutom har vi förfaranden på plats för att säkerställa att de registrerades rättigheter utövas, att uppgifter raderas och att datahot hanteras. Dessutom tar vi redan hänsyn till dataskydd när vi utvecklar eller väljer hårdvara, programvara och processer i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk design och dataskyddsvänliga standardinställningar.

Överföring av personuppgifter
I samband med behandling av personuppgifter kan uppgifter överföras eller meddelas till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller fysiska personer. Mottagarna av sådana uppgifter kan t.ex. vara tjänsteleverantörer som ansvarar för IT-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som integrerats på en webbplats. I dessa fall uppfyller vi de rättsliga kraven och i synnerhet ingår vi lämpliga avtal eller överenskommelser med mottagarna av dina uppgifter som tjänar till att skydda dem.

Sekretesspolicy för cookies
Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som innehåller data från besökta webbplatser eller domäner och lagras av en webbläsare på användarens dator. En cookie används främst för att lagra information om en användare under eller efter ett besök på ett online-erbjudande. Den lagrade informationen kan t.ex. omfatta språkinställningar på en webbplats, inloggningsstatus, en kundvagn eller var en video visades. Termen "cookies" omfattar även annan teknik som utför samma funktioner som cookies (till exempel där användarinformation lagras genom pseudonyma onlineidentifierare, även kända som "användar-ID").Följande typer och funktioner av cookies kan särskiljas:
   Permanenta cookies: Permanenta cookies lagras även efter att du stängt din webbläsare. Exempelvis kan länkars status sparas eller favoritinnehåll visas omedelbart när användaren besöker en webbplats igen. På samma sätt kan användarens intressen, som används för att mäta räckvidd eller för marknadsföringsändamål, lagras i en cookie av denna typ.
   Proprietära cookies: Proprietära cookies sätts av oss.
   Tredjepartscookies (även kända som tredjepartscookies).
 • Cookies för statistik, marknadsföring och personalisering: Cookies används också i allmänhet för att mäta räckvidd och när en användares intressen eller beteende (t.ex. visning av specifikt innehåll, användning av funktioner etc.) lagras på enskilda webbplatser i en användarprofil. Dessa profiler används för att t.ex. visa användare innehåll som matchar deras potentiella intressen. Denna process är också känd som "spårning", dvs. övervakning av användarnas potentiella intressen. Om vi använder cookies eller spårningsteknik kommer vi att informera dig separat i dataskyddsdeklarationen eller när du ger ditt samtycke.
  Anmärkningar om rättsliga grunder: Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter via cookies beror på om vi ber om ditt samtycke eller inte. Om så är fallet och du samtycker till användningen av cookies, är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ditt angivna samtycke. I annat fall kommer behandlingen av uppgifter med hjälp av cookies att baseras på våra legitima intressen (t.ex. i samband med kommersiellt utnyttjande av vårt online-erbjudande och dess förbättring) eller om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Lagringsperiod: Om vi inte ger dig uttrycklig information om lagringsperioden för beständiga cookies (t.ex. i samband med en opt-in-cookie), antar du att lagringsperioden är upp till två år.
Beroende på om behandlingen baseras på samtycke eller på ett rättsligt tillstånd kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller behandlingen av dina uppgifter genom cookieteknik för att invända (kollektivt kallat "opt-out"). Invändningar mot användningen av cookies för onlinemarknadsföring kan också anges genom att använda olika tjänster, inklusive spårning, via webbplatserna

 

Επεξεργασία δεδομένων cookie βάσει συναίνεσης: χρησιμοποιούμε μια διαδικασία διαχείρισης συναίνεσης cookie, με την οποία ο χρήστης συναινεί στη χρήση των cookies, ή στο πλαίσιο της διαχείρισης συναίνεσης cookie. Η επεξεργασία και οι πάροχοι που αναφέρονται στη διαδικασία μπορούν να ληφθούν, να διαχειριστούν και να ανακληθούν από τους χρήστες. Η δήλωση συγκατάθεσης αποθηκεύεται εδώ, ώστε να μην χρειάζεται να επαναληφθεί το αίτημα και να μπορεί να αποδειχθεί η συγκατάθεση σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση. Η αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την πλευρά του διακομιστή ή/και σε ένα cookie (γνωστό ως opt-in cookie ή με τη χρήση συγκρίσιμων τεχνολογιών), προκειμένου να είναι δυνατή η ανάθεση της συγκατάθεσης σε έναν χρήστη ή τη συσκευή του. Με την επιφύλαξη των επιμέρους πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης cookies, ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες: Η συγκατάθεση διατηρείται για μέγιστη περίοδο δύο ετών. Δημιουργείται και αποθηκεύεται ένα ψευδωνυμοποιημένο αναγνωριστικό χρήστη, μαζί με τον χρόνο της συγκατάθεσης, πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της συγκατάθεσης (π.χ. ποιες κατηγορίες cookies ή/και πάροχοι υπηρεσιών) και το πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα και το τερματικό που χρησιμοποιήθηκε.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνος πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής).
  Υποκείμενα δεδομένων: χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).
  Νομική βάση: συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Ένα ψευδωνυμοποιημένο αναγνωριστικό χρήστη αποθηκεύεται, μαζί με τον χρόνο της συγκατάθεσης, πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της συγκατάθεσης (π.χ. ποιες κατηγορίες cookies ή/και πάροχοι υπηρεσιών) και το πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα και το τερματικό που χρησιμοποιήθηκε.

Ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων (χωρίς SSL)
Τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω ενός ανοικτού δικτύου, όπως το Διαδίκτυο ή μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς κρυπτογράφηση SSL μπορούν να γίνουν αντιληπτά από οποιονδήποτε. Μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση μπορεί να αναγνωριστεί από το γεγονός ότι στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης εμφανίζεται η ένδειξη "http://" και δεν εμφανίζεται το σύμβολο του λουκέτου στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου και το περιεχόμενο που λαμβάνεται online ενδέχεται να μεταδίδονται μέσω δικτύων τρίτων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας ή υλικού που μεταδίδεται μέσω αυτών των ανοικτών ή τρίτων δικτύων.
Εάν επιλέξετε να αποκαλύψετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω ενός ή περισσότερων ανοικτών δικτύων ή δικτύων τρίτων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους ή να αποκτήσουν ενδεχομένως πρόσβαση σε αυτές και, κατά συνέπεια, οι πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αν και σε πολλές περιπτώσεις τα μεμονωμένα πακέτα δεδομένων μεταδίδονται με κρυπτογραφημένη μορφή, τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη δεν είναι κρυπτογραφημένα. Ακόμη και αν ο αποστολέας και ο παραλήπτης διαμένουν στην ίδια χώρα, τα δεδομένα συχνά μεταδίδονται μέσω αυτών των δικτύων και ανεξέλεγκτα μέσω τρίτων χωρών, δηλαδή και μέσω χωρών που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τη χώρα διαμονής σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση μέσω του Διαδικτύου και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για έμμεσες ή άμεσες απώλειες. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε άλλα μέσα επικοινωνίας, εάν το θεωρείτε απαραίτητο ή λογικό για λόγους ασφαλείας.
Παρά τα εκτεταμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν ή να υποκλαπούν ή/και να παραποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στο μέτρο του δυνατού, έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο στο σύστημά μας. Ωστόσο, ο υπολογιστής σας βρίσκεται εκτός της ζώνης ασφαλείας που μπορούμε να ελέγξουμε. Ως χρήστης, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο αυτό. Ως διαχειριστής του ιστότοπου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα απώλειας ή χειραγώγησης δεδομένων.
Τα δεδομένα που εισάγονται στις ηλεκτρονικές φόρμες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των παραγγελιών και ενδέχεται να συμβουλευτούν και, εάν είναι απαραίτητο, να επεξεργαστούν από αυτούς τους τρίτους.

Δικαίωμα στην πληροφόρηση
Οποιοσδήποτε επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν από τον διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί γι' αυτόν και αντίγραφο των πληροφοριών αυτών ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες
τους σκοπούς της επεξεργασίας
οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
τους αποδέκτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό αυτού του χρονικού διαστήματος
την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία
την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού του δικαιώματος ενημέρωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - επίσης μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού του δικαιώματος διόρθωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας του παρόντος δικτυακού τόπου την άμεση διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί για σκοπούς ή έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία για την οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα
το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σε περίπτωση άμεσης διαφήμισης και σχετικής κατάρτισης προφίλ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία
Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της ΕΕ ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται απευθείας σε ένα παιδί
Εάν ισχύει ένας από τους παραπάνω λόγους και επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από τον εκμεταλλευτή αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του παρόντος δικτυακού τόπου θα διασφαλίσει ότι το αίτημά σας για διαγραφή θα ικανοποιηθεί αμέσως. 

Περιορισμός της θεραπείας
Qualquer pessoa afetada pelo tratamento de dados pessoais tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento deste sítio Web que limite o tratamento se verificar uma das seguintes condições
Η αναθεώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ελέγξει την αναθεώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
O tratamento é ilegal, a pessoa em causa recusa o apagamento dos dados pessoais e solicita a restrição da utilização dos dados pessoais
O responsável pelo tratamento já não precisa dos dados pessoais para fins de tratamento, mas a pessoa em causa precisa deles para fazer valer, exercer ou defender direitos legais
A pessoa em causa opôs-se ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, não sendo ainda claro si os motivos legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os da pessoa em causa.

Samtyckesbaserad behandling av cookie-data: vi använder en process för hantering av cookie-samtycke där användaren samtycker till användning av cookies, eller som en del av hantering av cookie-samtycke. Den behandling och de leverantörer som anges i processen kan erhållas, hanteras och återkallas av användare. Samtyckesförklaringen lagras här så att begäran inte behöver upprepas och samtycke kan bevisas i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (s.k. opt-in-cookie eller med jämförbar teknik) för att samtycket ska kunna kopplas till en användare eller dennes enhet. Utan att det påverkar den individuella informationen om tjänsteleverantörerna för hantering av cookies gäller följande information: Samtycket sparas i högst två år. Ett pseudonymiserat användar-ID genereras och lagras tillsammans med tidpunkten för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) och den webbläsare, det system och den terminal som används.

 • Typer av data som behandlas: användningsdata (t.ex. besök på webbplatsen, intresse för innehåll, åtkomsttid), metadata/kontaktdata (t.ex. enhetsinformation).
   Registrerade: användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
   Rättslig grund: samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR). Ett pseudonymiserat användar-ID lagras tillsammans med tidpunkten för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) samt vilken webbläsare, vilket system och vilken terminal som används.

Säkerhet vid dataöverföring (utan SSL) Data som
överförs via ett öppet nätverk, t.ex. Internet eller en e-posttjänst, utan SSL-kryptering kan ses av vem som helst. En okrypterad anslutning kan identifieras genom att "http://" visas i webbläsarens adressfält och att hänglåssymbolen inte visas i webbläsarens adressfält. Information som överförs via Internet och innehåll som tas emot online kan överföras via tredje parts nätverk. Vi kan inte garantera sekretessen för kommunikation eller material som överförs via dessa öppna eller tredje parts nätverk.
 Om du väljer att lämna ut personligt identifierbar information via ett eller flera öppna nätverk eller nätverk från tredje part, bör du vara medveten om att din information kan lämnas ut till eller potentiellt nås av tredje part och, som ett resultat, att informationen kan samlas in och användas utan ditt samtycke. Även om enskilda datapaket i många fall överförs i krypterad form, är namnen på avsändaren och mottagaren inte krypterade. Även om avsändaren och mottagaren är bosatta i samma land överförs data ofta via dessa nätverk och okontrollerat genom tredjeländer, dvs. även genom länder som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som ditt bosättningsland. Vi tar inget ansvar för säkerheten för dina uppgifter under överföringen via Internet och accepterar inget ansvar för indirekta eller direkta förluster. Vi uppmanar dig att använda andra kommunikationsmedel om du anser att det är nödvändigt eller rimligt av säkerhetsskäl.
 Trots omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder kan uppgifter gå förlorade eller fångas upp och/eller manipuleras av obehöriga personer. Så långt det är möjligt har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra detta i vårt system. Din dator befinner sig dock utanför den säkerhetszon som vi kan kontrollera. Som användare är det ditt ansvar att vara medveten om de nödvändiga säkerhetsåtgärderna och att vidta lämpliga åtgärder i detta avseende. Som webbplatsens administratör ansvarar vi inte för eventuella skador som du kan drabbas av till följd av dataförlust eller manipulation.
 Uppgifter som anges i onlineformulären kan överföras till tredje parter som ansvarar för att behandla beställningar och kan konsulteras och, om nödvändigt, behandlas av dessa tredje parter.

Rätt till information
Alla som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att från administratören av denna webbplats kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem och en kopia av denna information när som helst. Dessutom kan vid behov följande information tillhandahållas
syftet med behandlingen de
kategorier av personuppgifter som behandlas de
mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut
om möjligt, den period under vilken personuppgifterna kommer att bevaras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
förekomsten
av
 en rätt till rättelse eller radering av personuppgifterna.
 I detta fall ska den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
 Om du vill utöva denna rätt att bli informerad kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

 Rätt till rättelse
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätt att omedelbart få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Dessutom
har den registrerade rätt att, med hänsyn till syftet med behandlingen, begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras - även med hjälp av en kompletterande förklaring.
 Om du vill utöva denna rätt till rättelse kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

 Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätt att från den registeransvarige för denna webbplats få omedelbar radering av personuppgifter som rör honom eller henne, om någon av följande skäl gäller och behandlingen inte längre är nödvändig Personuppgifterna
har samlats in för ändamål eller på annat sätt behandlats för vilka de inte längre är nödvändiga
den registrerade återkallar
sitt
 samtycke till behandlingen Personuppgifterna
har behandlats olagligt Raderingen
av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige omfattas av
Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds direkt till ett barn
Om någon av ovanstående skäl gäller och du vill radera de personuppgifter som lagras av operatören av denna webbplats, kan du begära radering av personuppgifterna.
 Dataskyddsombudet för denna webbplats kommer att se till att din begäran om radering omedelbart beviljas.

Limitation of treatment
Qualquer pessoa afetada pelo tratamento de dados pessoais tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento deste sítio Web que limite o tratamento se verificar uma das seguintes condições
Granskningen av personuppgifterna bestrids av den berörda personen under en tidsperiod som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att verifiera granskningen av personuppgifterna.
O tratamento é ilegal, a pessoa em causa recusa o apagamento dos dados pessoais e solicita a restrição da utilização dos dados pessoais
O responsável pelo tratamento já não precisa dos dados pessoais para fins de tratamento, mas a pessoa em causa precisa deles para fazer valer, exercer ou defender direitos legais
The pessoa em causa opôs-se ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, não sendo ainda claro si os motivos legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os da pessoa em causa.

 Om något av dessa villkor uppfylls och användaren har för avsikt att begära att de personuppgifter som lagras av operatören av denna webbplats återlämnas, kan han eller hon när som helst kontakta dataskyddsombudet. O responsável pelação de proteção de dados deste sítio Web assegurará a restrição do tratamento.

Rätt till dataportabilitet
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig, förutsatt att de rättsliga kraven är uppfyllda.
 Dessutom har den registrerade rätt att begära överföring av personuppgifter direkt från en registeransvarig till en annan registeransvarig, förutsatt att detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte negativt påverkar andra personers rättigheter och friheter.

 Du kan när som helst kontakta det dataskyddsombud som utsetts av administratören av denna webbplats för att hävda din rätt till dataportabilitet.

Rätt till invändning
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att när som helst invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation.
 Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 För att utöva rätten till invändning kan du kontakta dataskyddsombudet för denna webbplats direkt.
Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätt att när som helst
återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
 Om du vill utöva din rätt att återkalla ditt samtycke kan du när som helst kontakta dataskyddsombudet.

 

Integritetspolicy för Facebook
Denna webbplats använder funktioner från Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
 När du besöker våra sidor med Facebook-plugins upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Facebooks servrar. Uppgifterna överförs redan till Facebook. Om du har ett Facebook-konto kan dessa uppgifter kopplas till det.
Om du inte vill att dessa uppgifter ska kopplas till ditt Facebook-konto ber vi dig logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Interaktioner, t.ex. användning av en kommentarsfunktion eller klick på en "Gilla"- eller "Dela"-knapp, överförs också till Facebook. Mer information finns på https://de-de.facebook.com/about/privacy.
Behandling av beställningar i onlinebutiken med ett kundkonto
Vi behandlar våra kunders uppgifter i enlighet med den federala regeringens dataskyddsbestämmelser (DSG) och EU-DSGVO-förordningen inom ramen för beställningsprocessen i vår onlinebutik, så att de kan välja och beställa valda produkter och tjänster samt möjliggöra betalning och leverans eller avsändning.

De uppgifter som behandlas omfattar grundläggande uppgifter (lageruppgifter), kontaktuppgifter, avtalsuppgifter, betalningsuppgifter och de som omfattas av behandlingen är våra kunder, potentiella kunder och andra affärspartner. Behandlingen utförs i syfte att tillhandahålla avtalsenliga tjänster i samband med driften av en onlinebutik, fakturering, leverans och kundservice. Vi använder sessionscookies, t.ex. för att lagra innehållet i kundvagnen, och permanenta cookies, t.ex. för att lagra inloggningsstatus.
 Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 b (genomförande av orderprocesser) och c (lagstadgad arkivering) DSGVO. Den information som är markerad som obligatorisk krävs för förberedelse och genomförande av avtalet. Vi kommer endast att lämna ut uppgifterna till tredje part för leverans, betalning eller inom ramen för lagliga tillstånd och skyldigheter. Uppgifter kommer endast att behandlas i tredje land om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet (till exempel på kundens begäran om leverans eller betalning).
 Användare kan skapa ett användarkonto, som gör det möjligt för dem att konsultera sina beställningar. Som en del av registreringsprocessen får användarna den obligatoriska information som krävs. Användarkonton är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer som Google. Om användaren har avslutat sitt användarkonto raderas uppgifterna om användarkontot, med förbehåll för att de måste sparas för kommersiella eller skattemässiga ändamål i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR. Uppgifterna om kundkontot sparas tills de raderas, med efterföljande arkivering i händelse av rättslig skyldighet. Det är användarens ansvar att lagra sina uppgifter innan avtalet avslutas i händelse av uppsägning.
 Vid registrering, omregistrering och användning av våra onlinetjänster registrerar vi IP-adressen och tidpunkten för användarens åtgärd. Dessa uppgifter lagras baserat på våra legitima intressen och för att skydda användaren från missbruk och annan obehörig användning. I princip vidarebefordras dessa uppgifter inte till tredje part, såvida detta inte är nödvändigt för att genomdriva våra rättigheter eller det finns en rättslig skyldighet att göra det enligt artikel 6.1 c i GDPR.
 Radering sker efter att den rättsliga garantin och jämförbara skyldigheter har löpt ut; behovet av att behålla uppgifterna kontrolleras med oregelbundna intervall. När det gäller rättsliga arkiveringsskyldigheter ska raderingen ske efter det att de har löpt ut.

Byråtjänster
Vi behandlar våra kunders uppgifter i enlighet med de federala dataskyddsbestämmelserna (dataskyddslagen, DSG) och EU-DSGVO som en del av våra avtalstjänster.
 Vi behandlar inventeringsdata (t.ex. huvudsakliga kunddata som namn eller adress), kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. textinmatning etc.), avtalsdata (t.ex. syfte med avtalet, varaktighet), betalningsdata (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik), användningsdata och metadata (t.ex. i samband med utvärdering och mätning av marknadsföringsåtgärder). De registrerade är våra kunder, intressenter och kunder, användare, webbplatsbesökare eller deras anställda samt tredje parter. Syftet med behandlingen är att tillhandahålla avtalsenliga tjänster, fakturering och kundservice. De rättsliga grunderna för behandlingen härrör från artikel 6.1 b i GDPR (avtalsenliga tjänster), artikel 6.1 f i GDPR (analys, statistik, optimering, säkerhetsåtgärder). Vi behandlar uppgifter som är nödvändiga för att motivera och utföra avtalsenliga tjänster och betonar behovet av utlämnande. Uppgifter lämnas endast ut till tredje part om det krävs i samband med en beställning. När vi behandlar de uppgifter som lämnats till oss i samband med en beställning agerar vi i enlighet med kundens instruktioner och de rättsliga kraven för behandling av beställningar enligt artikel 28 i GDPR och behandlar inte uppgifterna för andra ändamål än de som anges i beställningen.

 Vi raderar uppgifterna efter utgången av den rättsliga garantin och liknande skyldigheter. Behovet av datalagring granskas med oregelbundna intervall. När det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker radering efter att de löpt ut. När det gäller uppgifter som kunden har lämnat till oss som en del av en beställning raderar vi uppgifterna i enlighet med specifikationerna i beställningen, vanligtvis efter att beställningen har slutförts.

 Avtalstjänster
Vi behandlar uppgifter om våra avtals- och affärspartner, t.ex. kunder och intressenter (gemensamt kallade "avtalspartner") i samband med avtal och jämförbara rättsliga förhållanden och relaterade åtgärder och i samband med kommunikation med avtalspartner (eller före avtal), t.ex. för att svara på förfrågningar.
Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda våra rättigheter och för administrativa uppgifter som rör denna information, samt för företagets organisation. Vi kommer endast att överföra avtalsparternas uppgifter till tredje part inom ramen för tillämplig lag, om det är nödvändigt för ovannämnda ändamål eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller med samtycke från de berörda personerna (t.ex. för telekommunikation, transport och andra relaterade tilläggstjänster samt för underleverantörer, banker, skatte- och juridiska rådgivare, betaltjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Avtalsparterna kommer att informeras om andra former av behandling, t.ex. i marknadsföringssyfte, inom ramen för denna dataskyddsbeskrivning.
 Vi kommer att informera motparterna om de uppgifter som krävs för ovannämnda ändamål före eller under datainsamlingen, t.ex. i onlineformulär, genom särskilda markeringar (t.ex. färger) eller symboler (t.ex. asterisker eller liknande) eller personligen.
 Vi raderar uppgifterna efter utgången av den rättsliga garantin och liknande skyldigheter, dvs. i princip efter 4 år, såvida inte uppgifterna lagras i ett kundkonto, t.ex. så länge som de måste bevaras för rättsliga arkivändamål (t.ex. för skatteändamål, i allmänhet 10 år). Vi raderar de uppgifter som avtalspartnern har lämnat till oss i samband med en beställning i enlighet med specifikationerna i beställningen, vanligtvis efter att beställningen har slutförts.
 I den mån vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster, gäller de allmänna villkoren och dataskyddsmeddelandena för respektive tredjepartsleverantör eller plattform för förhållandet mellan användare och leverantörer.

Kundkonto: Avtalspartner kan skapa ett konto inom vårt online-erbjudande (t.ex. ett klient- eller användarkonto, förkortat "klientkonto"). Om det är nödvändigt att registrera ett klientkonto kommer avtalspartner att meddelas om detta och om den information som krävs för registrering. Kundkonton är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Som en del av registreringen och efterföljande registrering och användning av kundkontot lagrar vi kundens IP-adress och åtkomsttider för att kunna bevisa registrering och förhindra missbruk av kundkontot.
 Om kunder har avslutat kundkontot raderas kundkontouppgifterna, såvida inte lagring krävs av juridiska skäl. Kunden är ansvarig för lagring av sina uppgifter vid uppsägning av kundkontot.

Analys och marknadsundersökning: För kommersiella ändamål och för att kunna identifiera marknadstrender och önskemål från avtalspartner och användare analyserar vi de uppgifter vi har om kommersiella transaktioner, avtal, önskemål etc. med den grupp av berörda personer som kan vara avtalspartner, intressenter, kunder, besökare och användare av vårt online-erbjudande.
Analyserna utförs för kommersiella ändamål, marknadsföringsändamål och marknadsundersökningsändamål (t.ex. för att identifiera kundgrupper med olika egenskaper). Om det finns tillgängligt kan vi ta hänsyn till profilerna för registrerade användare och deras information, till exempel om de tjänster som används. Analyserna är endast för vårt eget bruk och lämnas inte ut externt, såvida de inte är aggregerade analyser, dvs. anonyma. Dessutom tar vi hänsyn till användarnas integritet och behandlar data för analysändamål så pseudonymt som möjligt och, där så är möjligt, anonymt (t.ex. i form av sammanfattande data).
 Butik och e-handel: Vi behandlar våra kunders uppgifter för att de ska kunna välja, köpa eller beställa utvalda produkter, varor och relaterade tjänster, samt för att möjliggöra betalning och leverans eller för att aktivera prestanda. Om det är nödvändigt för att uppfylla en beställning använder vi tjänsteleverantörer, inklusive post-, transit- och fraktföretag, för att säkerställa leverans eller uppfyllande för våra kunder. Vi använder oss av banker och betaltjänstleverantörer för att behandla betalningstransaktioner. Den information som krävs är markerad som sådan som en del av den relevanta order- eller leveransprocessen och inkluderar den information som krävs för leverans eller leverans och fakturering, samt kontaktuppgifter för att möjliggöra eventuella samråd.
 Byråtjänster: Vi behandlar kunduppgifter som en del av våra avtalade tjänster, inklusive till exempel konceptuell och strategisk rådgivning, kampanjplanering, programvaruutveckling/konsultation eller underhåll och design, kampanj- och processgenomförande, förvaltning, serverförvaltning, dataanalys/konsulttjänster och utbildningstjänster.

 Upphovsrätt Upphovsrätten
och alla andra rättigheter till innehållet, bilderna, fotografierna eller andra filer på denna webbplats tillhör uteslutande operatören av denna webbplats eller de namngivna rättighetsinnehavarna. För reproduktion av alla filer krävs skriftligt förhandsgodkännande från upphovsrättsinnehavaren.
 Alla som gör intrång i upphovsrätten utan medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare kan åtalas och hållas skadeståndsskyldiga.

 Allmän ansvarsfriskrivning
All information på vår webbplats har kontrollerats noggrant. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att den information vi erbjuder är aktuell, korrekt och fullständig. Förekomsten av fel kan dock inte helt uteslutas, vilket innebär att vi inte kan garantera fullständigheten, riktigheten och aktualiteten av informationen, inklusive information av journalistisk och redaktionell karaktär. Anspråk på ansvar för materiell eller immateriell skada som orsakats av användningen av den tillhandahållna informationen är uteslutna, utom i fall av bevis på uppsåt eller grov vårdslöshet.
Utgivaren kan ändra eller ta bort texter efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande och har ingen skyldighet att uppdatera innehållet på denna webbplats. Användningen av eller tillgången till denna webbplats sker på besökarens risk. Utgivaren, dess kunder eller dess dotterbolag ska inte hållas ansvariga för någon skada, såsom direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador, särskilda eller straffrättsliga skador, som påstås ha orsakats av besök på denna webbplats och ska därför inte ta något ansvar i detta avseende.
 Utgivaren tar inte heller något ansvar för innehåll och tillgänglighet på tredje parts webbplatser som är tillgängliga via externa länkar på denna webbplats. Operatörerna av de länkade webbplatserna är ensamma ansvariga för deras innehåll. Utgivaren tar uttryckligen avstånd från allt innehåll från tredje part som kan vara relevant för straffrätten eller ansvarsrätten eller strider mot allmän moral.

Ändringar
Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy utan föregående meddelande. Den aktuella versionen som publiceras på vår webbplats kommer att gälla. Om integritetspolicyn utgör en del av ett avtal med dig kommer vi, om den uppdateras, att meddela dig om ändringen via e-post eller på annat lämpligt sätt.

 Frågor till dataskyddsombudet
Om du har frågor om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta vår organisations dataskyddsombud som anges i början av dataskyddsbeskrivningen.

 Slutbestämmelser
Denna integritetspolicy är en inofficiell översättning av det tyska originalet.

 

Varför lita på oss?

Professionell kundservice 7 dagar i veckan

100% säker betalning

Säker leverans i hemmet

97% kundnöjdhet