Allmänna försäljningsvillkorWebbplatsen och onlinebutiken hanteras av:4moms - en del av Lichtgestalt GmbHWebereistrasse 68688134 Adliswil

Adliswil Schweiz


IDENTIFIKATIONSNUMMER CHE191854611


Individuella avtal som ingåtts med kunden har företräde framför dessa allmänna villkor. Eventuella avvikande eller motstridiga villkor från kundens sida ska inte erkännas.
4moms förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Alla ändringar träder i kraft så snart de har publicerats på webbplatsen. Den avgörande tidpunkten för tillämpningen av de nya villkoren är datumet för leverans av en bindande beställning för köp av en av våra produkter.
Läs våra allmänna villkor noggrant innan du gör en bindande beställning. Genom att göra en bindande beställning av en eller flera av våra produkter anger du att du samtycker till dessa allmänna villkor och den tillhörande sekretesspolicyn. Du intygar också att du har laglig rätt att ingå bindande avtal och att du är minst 18 år gammal.

 

2 Slutande av köpeavtal

 Presentationen av produkten i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande som säljaren är ansvarig för, utan endast en icke-bindande onlinekatalog eller en inbjudan till kunder att beställa en av våra produkter i onlinebutiken. 4moms förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i de produkter som erbjuds online och relaterat innehåll, såsom bilder, produktsortiment, priser och produktbeskrivningar. Bilder, framställningar, broschyrer, annonser och all annan information om våra produkter är endast avsedda i informationssyfte och är inte bindande för 4moms.
 Kunden kan göra en bindande beställning av de utvalda produkterna via vår webbutik. Kunden kan också placera de valda produkterna i "kundvagnen" utan att detta betraktas som en fast beställning. En fast beställning är en beställning som har slutförts på ett giltigt sätt, där det sista steget är att trycka på "Köp"-knappen i slutet av beställningsprocessen. Innan en order slutligen skickas kan kunden när som helst ändra de angivna uppgifterna, identifiera eventuella fel och korrigera dem vid behov.
 Bekräftelsen av beställningen skickas omedelbart och automatiskt via e-post till kunden. Detta bekräftelsemeddelande innehåller uppgifter om din beställning och de villkor som du accepterade under beställningsprocessen. E-postbekräftelsen är endast avsedd för informationsändamål, dvs. den bekräftar att vi har mottagit din beställning. Denna automatiska orderbekräftelse utgör ännu inte ett köpeavtal. Genom att lägga en beställning bekräftar du att du har läst våra allmänna villkor och att du accepterar dem villkorslöst. Vi rekommenderar att du skriver ut de allmänna försäljningsvillkoren och orderbekräftelsen eller sparar dem på din dator.
 När du har lagt en bindande beställning är 4moms fritt att acceptera eller avvisa den efter eget gottfinnande, meddela dig via e-post och frånsäga sig allt ansvar gentemot dig eller tredje part. Om någon betalning redan har gjorts kommer den att återbetalas till dig vid annullering av beställningen. Skäl för att neka en beställning kan till exempel vara att en produkt inte längre är tillgänglig, att vi inte har fått något betalningsbevis från kunden, eller om vi har anledning att tro att kunden agerar bedrägligt eller på ett brottsligt sätt i förhållande till GVC eller enskilda avtal, eller av någon annan god anledning.

När din beställning har accepterats blir försäljningsavtalet juridiskt bindande. Godkännandet av beställningen bevisas genom framställning av de digitala produkterna.
 All kommersiell distribution eller återförsäljning av våra produkter är strängt förbjuden.

 3 Reservation av tillgänglighet och prestanda för produkter som inte levererats

 All information om tillgänglighet, sändning och leverans av en produkt är av allmän och vägledande karaktär. Det är inte bindande eller garanterad information. Vårt företag frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för produkter som inte är tillgängliga.
 Våra produkter är tillgängliga så länge lagret räcker. Om 4moms under behandlingen av din beställning fastställer att de produkter du har beställt av någon anledning inte längre finns tillgängliga, kommer du att meddelas omedelbart. I detta fall kan ett försäljningsavtal inte ingås för produkter som inte kan levereras.Våra digitala produkter är i princip tillgängliga om de erbjuds i onlinebutiken. Om 4moms under behandlingen av din beställning upptäcker att de digitala produkter du har beställt inte längre är tillgängliga kommer du att informeras omedelbart. I detta fall kan ett försäljningsavtal inte ingås för produkter som inte kan levereras.
 Vi förbehåller oss också rätten att begränsa antalet produkter som en kund kan köpa. I sådana fall kommer kunden att informeras via e-post.

 4 Priser och fraktkostnader

 Våra produkter och priser motsvarar de som visas på webbplatsen. Alla priser anges i CHF (schweiziska franc) och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms) och, i förekommande fall, förhandsavgift för återvinning (ART). Det totala priset för din beställning, inklusive alla oförutsedda kostnader och motsvarande moms i ditt land, anges i slutet av beställningsprocessen.
 Genom att skicka en bindande beställning förklarar kunden att han accepterar det totala priset för de beställda produkterna. Efter att en bindande beställning har gjorts kan priset inte ändras.
 4moms förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna. Produkterna kommer att faktureras till det pris som anges vid tidpunkten för den bindande beställningen.

 5 Betalningsvillkor/kreditprövning

 Beställningar skall i princip betalas omedelbart.
 Kunden kan använda de betalningsmedel som anges på webbplatsen eller under beställningsprocessen. Dessa kan variera beroende på säsong och land. Dessutom förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningsmedel från fall till fall och förbehåller oss rätten att erbjuda andra (beroende på kundens kreditvärdighet för att täcka vår kreditrisk). Kunden ger 4moms sitt uttryckliga tillstånd att utföra kreditkontroller och att vidarebefordra all kundinformation till tredje part för detta ändamål.
 Genom att välja en betalningsmetod godkänner kunden betalningen genom att ange sina kreditkortsuppgifter eller tillhandahålla åtkomstuppgifter till en betaltjänstleverantör. Kunden godkänner att 4moms auktoriserar eller tar emot betalning med den valda metoden. I händelse av annullering av avgifter har 4moms rätt till återbetalning av eventuella avgifter och bankavgifter som uppkommit. Dessutom tar 4moms inget ansvar för eventuella avgifter eller andra belopp som din kreditkortsutgivare eller bank kan debitera dig som ett resultat av behandlingen av din orderbetalning.
 Om du betalar med kreditkort eller annan betalningsmetod förbehåller vi oss rätten att kontrollera giltighet, gräns och adressuppgifter för ditt kort och att begära auktorisering från kortutgivaren eller betaltjänstleverantören. Du bekräftar också att kreditkortet är giltigt och att uppgifterna är korrekta. Om betalningen nekas förbehåller sig 4moms rätten att annullera beställningen och avbryta leveransen av produkterna. I detta fall kommer vi att kontakta kunden omedelbart.

Vid betalning med faktura erhåller kunden fakturan tillsammans med en inbetalningsavi vid leverans av varorna eller via e-post. Betalning måste ske med den betalningskupong som bifogas fakturan inom den tidsfrist som anges på fakturan. Om betalning inte sker inom tidsfristen har 4moms rätt att debitera 50 CHF för varje påminnelse och därutöver debitera inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag. Om rättsliga åtgärder är nödvändiga kommer ett ytterligare belopp på minst 200 CHF att debiteras.

 6 Villkor för leverans av varor

 Leveransen sker normalt via DPD-leveranstjänsten. Vi kan endast skicka beställningar till leveransadresser i Schweiz. För leveranser i Schweiz står 4moms för fraktkostnaderna för beställningar värda 100 CHF och mer. För beställningar under detta belopp debiteras en engångsavgift på 9,00 CHF för fraktkostnader.
 Produkter som beställts från vår onlinebutik och som vi har i lager levereras inom 2 till 5 arbetsdagar efter mottagandet av full betalning. Du kan använda leveransnumret för att spåra din beställning i realtid.
 När produkter anges som slut i lager vid beställningstillfället kommer 4moms att sträva efter att leverera dem så snart som möjligt efter påfyllning av lager. 4moms kommer att sträva efter att följa de angivna leveranstiderna. 4moms ansvarar dock inte för leveransförseningar, oavsett orsak. Om leveransen av dina produkter försenas kommer vi att meddela dig så snart som möjligt.
 Om leveransen inte är slutförd inom 3 veckor från det ursprungliga överenskomna datumet har kunden rätt att annullera sin beställning. Alla andra anspråk är uteslutna, särskilt i händelse av skada.
 Om leveransen av produkten avbryts på grund av kundens fel efter tre leveransförsök, kan 4moms dra sig ur avtalet. I detta fall kommer redan gjorda betalningar att annulleras omedelbart.

7 Behållande av äganderätt

 4moms behåller äganderätten till de levererade varorna tills de har betalats i sin helhet.

8 Ångerrätt och returrätt
Villkor
För alla köp av våra produkter via vår webbutik (med undantag för vissa produkter; se nedan för ångerbegränsningar) har konsumenten rätt att frånträda avtalet under 14 dagar efter mottagandet av varorna, utan att behöva ange skälen till detta.
 Inom 14 dagar efter mottagandet av produkterna kan konsumenten eller en annan tredje part än den transportör som konsumenten har utsett frånträda avtalet genom att returnera produkterna till 4moms, Webereistrasse 68, 8134 Adliswil, Suisse.support@4moms.us eller genom att skriftligen meddela oss (t.ex. per post eller e-post) om det formella frånträdandet av avtalet. Returperioden på 14 dagar börjar den dag då produkterna tas emot och är giltig förutsatt att produkterna eller ångerbrevet har levererats till postkontoret eller annan transportör senast den sista dagen i perioden. Du kan använda den tillgängliga avbokningsmallen, men detta är inte obligatoriskt.
 Ett villkor för att utöva ångerrätten är att produkterna inte har använts och att de returneras till oss hela, oskadade och, om möjligt, i sin originalförpackning. Förutom det vederbörligen ifyllda mottagningsbeviset måste varorna returneras på egen bekostnad till följande adress

 4moms, Webereistrasse 68, 8134 Adliswil, Schweiz:.

 

Konsekvenser av frånträde
Om du frånträder avtalet och varorna returneras i vederbörlig ordning återbetalar vi dig hela priset för varorna, inklusive leveranskostnader (men exklusive eventuella kostnader som uppstår om du har valt en annan, billigare leveransmetod än den standardmetod vi erbjuder), men exklusive kostnaden för att returnera varorna, inom 14 dagar från det datum då vi bekräftar mottagandet av frånträdet av avtalet eller de returnerade varorna.
 Returer kommer att göras via den ursprungliga betalningsmetoden och kommer alltid att betalas till det konto som används för betalning, såvida inte annat uttryckligen överenskommits; denna retur kommer inte att debiteras dig. Se till att du har tillgång till det bankkonto som du har registrerat, eftersom 4moms inte tar något ansvar i detta avseende.
 Vi kan skjuta upp återbetalningen tills varorna har återfunnits eller tills du tillhandahåller bevis på leverans av varorna, beroende på vilket som inträffar först.
 Köparen är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna om den beror på hantering som inte var nödvändig vid kontroll av varornas egenskaper, egenskaper och funktion.

Begränsningar av ångerrätten

 Ångerrätten gäller inte för följande avtal
leverans av produkter förpackade enligt dina specifikationer eller tydligt anpassade till dina behov (personliga produkter, kundanpassade produkter),
där leveransen avser produkter som har öppnats efter leverans och inte längre är lämpliga att returnera av hälso- eller hygienskäl.

 9 Felanmälan/garanti
4moms garanterar att produkterna uppfyller de kvalitetskriterier som beskrivs och att det inte finns några defekter som påverkar deras värde eller lämplighet för deras avsedda användning.
 Vid mottagandet av varorna måste kunden omedelbart kontrollera att den levererade produkten är korrekt, komplett och oskadad. Fel eller skador måste rapporteras till 4moms inom 5 arbetsdagar. Fel som inte kunde upptäckas vid korrekt inspektion och som upptäcktes i efterhand måste rapporteras skriftligen omedelbart efter upptäckten. Om du inte märker felet eller rapporterar det omedelbart, kommer produkten att anses ha accepterats och du har inte längre rätt att göra några anspråk mot oss.
 Lagstadgade garantibestämmelser gäller för defekter i utförande, material eller tillverkning. Garantitiden är 2 år från den dag då produkten mottogs. Garantin omfattar inte produkter som har skadats på grund av köparens fel (t.ex. brott eller skador på grund av överbelastning eller tappning).

 Kundens garantirättigheter är begränsade till ersättningsleverans eller korrigering av defekter/reparationer med uteslutande av alla andra anspråk, inklusive minskning eller ersättning av indirekta skador eller följdskador. 4moms avgör, efter eget gottfinnande, om en ersättningsleverans eller reparation av produkten ska göras. Om efterföljande leverans eller reparation misslyckas har kunden rätt att dra sig ur kontraktet i händelse av allvarliga defekter.
 Vid reklamation och alla andra tekniska frågor, vänligen kontakta oss på följande adress och ange ordernummer och kundnummer, en beskrivning av de fel som upptäckts och all annan information som kan vara till nytta för oss:

 4moms, support@4moms.us

 Den defekta produkten måste returneras till den 4moms-adress som anges ovan, tillsammans med en kopia av fakturan och en detaljerad beskrivning av defekten. Retur av en produkt sker på kundens risk. Spara
dokumentation som bevisar att dina produkter har returnerats, annars kommer vi inte att kunna behandla ditt krav i händelse av ett förlorat paket.

 10 Skapande av konto

 När du har skapat ett kundkonto och registrerat dig kan du kontrollera status för dina tidigare och aktuella beställningar och nyligen beställda produkter, se dina adressuppgifter samt hantera och lagra eventuella betalningsuppgifter. När du har sparat dina uppgifter behöver du inte längre ange dem igen när du gör ett nytt köp.

 Genom att skapa ett konto förbinder sig användaren att se till att dennes personuppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Användaren är skyldig att hantera åtkomstuppgifterna konfidentiellt och att inte göra dem tillgängliga för obehöriga tredje parter. 4moms garanterar att de kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt och inte kommer att ge dem till obehöriga tredje parter. För mer information om dataskydd, se vår integritetspolicy.

Registreringen är kostnadsfri. Varje kund har endast rätt till ett konto. Vi förbehåller oss rätten att radera vissa applikationer och att varna, avsluta, radera eller ändra innehållet i kundkonton som bryter mot våra användarvillkor eller individuella avtal.
 4moms har ingen skyldighet att registrera ett kundkonto eller acceptera en beställning från en registrerad kund.

 11 Klagomål

 Kundnöjdhet är mycket viktigt för oss. Du kan när som helst kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Vi kommer att sträva efter att besvara dina frågor och undersöka dina klagomål så snart som möjligt. Vi kommer att kontakta dig så snart vi har mottagit de dokument, uppgifter eller klagomål som du har skickat till oss. Om du har ett klagomål eller en fråga ber vi dig hjälpa oss att lokalisera det exakta problemet, om nödvändigt genom att bifoga en kopia av din beställning eller åtminstone beställningsnummer och kundnummer etc. Vi kommer att försöka kontakta dig så snart som möjligt. Vi kommer att försöka återkomma till dig inom 3 arbetsdagar.

12 Ansvarsskyldighet

 Om 4moms bryter mot sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och det avtalsförhållande som följer av dem, är 4moms ansvarigt för alla bevisade skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Ansvar för lätt vårdslöshet, vanlig vårdslöshet eller följdskador, oavsett om de grundar sig på avtal, avtalsbrott eller någon annan orsak, är
uttryckligen uteslutet. Direkta skador omfattar exempelvis utebliven vinst, materiell skada, skada på anseende, skada orsakad av datorvirus eller förlust av data på grund av tillfällig försämring eller avbrott i 4moms tjänster. 4moms åtar sig vidare inget avtalsenligt eller utomobligatoriskt ansvar för skador som orsakas av medhjälpare som har i uppdrag att tillhandahålla tjänsten.

 Ovanstående undantag och begränsningar av 4moms ansvar gäller inte vid direkt och vållande skada på liv, kropp och hälsa, samt vid tvingande lagbestämmelser, inklusive de som följer av produktansvarslagen.

 Oaktat ovanstående är 4moms ansvar enligt dessa allmänna villkor begränsat till priset för de varor som beställts av kunden - oavsett ämne och i den utsträckning som är lagligt tillåtet.
Händelser utanför vår inflytandesfär
I händelse av en händelse utanför vår inflytandesfär och kontroll (force majeure), accepterar vi inget ansvar för bristande eller försenat fullgörande av våra skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och det resulterande avtalsförhållandet. Händelser utanför vår inflytandesfär inkluderar till exempel följande
strejker, lockouter eller andra industriella åtgärder orsakade av tredje part, invasioner, terroristattacker, krig, bränder, explosioner, stormar, översvämningar, jordbävningar, jordskred, epidemier, pandemier, andra naturkatastrofer, sammanbrott i allmänna eller privata kommunikationsnät, oförmåga att använda järnvägar, vattenvägar, flygvägar, att köra ett fordon eller något annat transportmedel, vare sig det är privat eller offentligt. Om någon av dessa händelser inträffar och påverkar fullgörandet av våra avtalsenliga skyldigheter kommer vi att informera dig så snart som möjligt.

13 Dataskydd

 4moms samlar in och behandlar personuppgifter endast inom ramen för rättsliga bestämmelser och ägnar särskild uppmärksamhet åt efterlevnaden av tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter, dina rättigheter och alla relevanta frågor finns i vår integritetspolicy. Denna information utgör också en integrerad del av dessa allmänna villkor.

 14 Upphovsrätt

 All reproduktion, bearbetning, distribution eller någon annan form av användning kräver föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. 4moms och upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter i detta avseende.

15 Separationsbestämmelse

 Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor av någon anledning strider mot lag eller är ogiltig, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. I avsaknad av en överenskommelse om motsatsen ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas av en giltig bestämmelse med samma innebörd, syfte och ekonomiska mål som parterna kom överens om vid tidpunkten för avtalets ingående. Detsamma gäller i händelse av ett juridiskt vakuum i dessa allmänna villkor.

 16 Tillämplig lag och jurisdiktion

 Dessa allmänna villkor, avtalsförhållandet som uppstår ur dem och tvister som uppstår ur dem ska uteslutande regleras av schweizisk materiell lag, med undantag för bestämmelserna om lagkonflikter och Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor (CISG).
 För fysiska personer är 4moms säte eller kundens hemvist jurisdiktionsort. För juridiska personer är den exklusiva jurisdiktionen 4moms säte.
 Dessa bestämmelser skall endast tillämpas i avsaknad av bindande bestämmelser enligt lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort. Om sådana bestämmelser finns ska de ha företräde framför dessa allmänna villkor.

 Slutbestämmelser

 Denna integritetspolicy är en inofficiell översättning av det tyska originalet.

Varför lita på oss?

Professionell kundservice 7 dagar i veckan

100% säker betalning

Säker leverans i hemmet

97% kundnöjdhet